โครงการน้ำดี ‘สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (มีคลิป)

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อนำกีฬามาพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการฝึกอบรมด้านกีฬาต่อเนื่องในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

โดย”บิ๊กน้อย” พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เล่าถึงความคืบหน้าโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2558 มีความคืบหน้าและน่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนที่ตั้งใจ ครู ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุน เพราะเป็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับพัฒนาด้านกีฬาและเรื่องวิชาการไปพร้อมกัน โดยได้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลปัจจุบันเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้มีโรงเรียนในโครงการอยู่ทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 8 โรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 919 คน

สำหรับปีการศึกษา 2561 จะเปิดโครงการในโรงเรียนเพิ่มอีก 4 โรงเรียนด้วยกัน รวมเป็น 12 โรงเรียนทั้งโครงการ อย่าไรก็ดี รุ่นแรกของโครงการกำลังจะจบการศึกษา ม.6 จำนวน 91 คน ซึ่งมีที่เรียนต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีวะเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณคลิปภาพจากกรมประชาสัมพันธ์

Copyright © 2018. All rights reserved.