สานฝันปี2! “สิงห์นายด่าน” เปิดโครงการปั้นแข้งเยาวชนสู่นักเตะอาชีพ

สานฝันภาค 2 โครงการสานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักฟุตบอลในโครงการ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย สโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เฟ้นแข้งเจ๋งคืนสู่สังคม มอบโอกาสด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเวลา 5 ปี และผลักดันสู่การเป็นนักเตะอาชีพกับสิงห์นายด่าน ทีมในระดับไทยลีก 2 

เมื่อวันที่ 28 พ.ค 62 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ”สานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยสโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด (MOF Customs United) และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพฯ 

ผู้ร่วมในโครงการประกอบด้วย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง และประธานสโมสรเอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด พร้อมด้วย ผศ.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีและคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,ผู้บริหารสโมสรเอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด,เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการสานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ และผู้ปกครองเยาวชน 

จากนั้น นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย ดร.นิลุบล ลิ่มพงษ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลังและประธานสโมสรเอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด และผศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมแถลงถึงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,สโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รายละเอียดโครงการฯ และความเป็นมาในการบันทึกข้อตกลง 
โดยความร่วมมือดังกล่าวต่อยอดสนับสนุนทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้แก่ เยาวชนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือก โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาจำนวน 2 ทุน เป็นระยะเวลา 5 ปี 

ด้าน นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประธานเปิดโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการสานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว เนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตระหนักถึงความสำคัญของการใช้กีฬาฟุตบอลนอกจากจะพัฒนาร่างกายแล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลจนพัฒนาเป็นอาชีพ ทำให้เด็กและเยาวชนกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติสุข และได้รับการยอมรับในสังคม
ทั้งนี้ต้องขอบคุณสโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด อย่างสูงที่เข้ามาร่วมโครงการ มอบโอกาสและดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดได้รับการฝึกทักษะฟุตบอล นอกจากนี้ยังต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เข้ามาต่อยอดส่งเสริมทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลลือกในโครงการฯ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด สร้างคนดีคืนสู่สังคมต่อไป” 

สำหรับโครงการสานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ เป็นโครงการที่จัดมาเป็นรุ่นที่ 2 โดยนำเยาวชนที่อยู่ในระหว่างสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ไปฝึกซ้อมทักษะการเล่นฟุตบอลกับโค้ชมืออาชีพของสโมสรฯ ทุกวันเสาร์ จำนวน 16 ครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมแล้ว หากเยาวชนซึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการผ่านการคัดเลือก ก็มีโอกาสเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้แก่สโมสรต่อไป 

Copyright © 2018. All rights reserved.