หวั่นล็อกสเปก! กกท. ยังไรเงาผู้สมัคร ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ความคืบหน้าการคัดเลือก ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ปรากฏว่ายังไม่มีผู้สนใจยืนใบสมัคร

หลังจากที่ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รอบที่สอง ระหว่างวันที่ 11 – 19 มิถุนายน 2562 ณ สถานที่รับสมัคร บริเวณสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จนถึงขณะนี้การเปิดรับสมัครรอบสอง ผ่านมาแล้ว 4 วัน ยังไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาสมัคร เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แต่อย่างใด โดยเวลาของการเปิดรับสมัคร ยังเหลืออีก 3 วัน คือ วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ มีรายงานว่า เนื่องจากข้อกำหนดการคัดเลือกที่ประกาศรับสมัคร ในส่วนของ “คุณสมบัติเฉพาะ” ผู้สมัคร ข้อ 2.1 ที่ระบุว่า “ผู้สมัครต้องมีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา อย่างน้อย 1 ปี” นั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เจาะจง หรือ ล็อกสเปกตัวบุคคลเกินไป เพราะมีเพียงไม่กี่คนที่มีคุณสมบัติข้อนี้

สำหรับ การคัดเลือกผู้สมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติในรอบแรก มีผู้สมัคร 2 ราย คือ น.ส.สุปราณี คุปตาสา และ นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องประกาศรับสมัครใหม่รอบที่สอง

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ถือเป็นกองทุนที่มีส่วนสำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สมาคมกีฬาต่างๆ โดยในแต่ละปีจะมีงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท

Copyright © 2018. All rights reserved.