ยิ่งใหญ่! กรมพลศึกษาจัดมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติในหลวง “ร.10”

“กรมพลศึกษา” จัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.62 พร้อมชมการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทนั่งบรรเลง, วงดรัมไลน์, ทีมคัลเลอร์การ์ด และวงดนตรีไทยร่วมสมัย ระหว่าง 1-9 ส.ค.นี้ ที่ อาคารชาญชัย อะเคเดียม ม.กรุงเทพธนบุรี

ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญร่วมงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2562 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักดนตรี ในการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทนั่งบรรเลง, วงดรัมไลน์, ทีมคัลเลอร์การ์ด และวงดนตรีไทยร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 1-9 ส.ค.นี้ ที่ อาคารชาญชัย อะเคเดียม ม.กรุงเทพธนบุรี

 

สำหรับกำหนดการประกวด มีดังนี้ วันที่ 1 ส.ค. เวลา 14.00 น. การประกวดวงดนตรีไทยร่วมสมัย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบจัดลำดับความสามารถ), การประกวดวงดนตรีไทยร่วมสมัย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (รอบจัดลำดับความสามารถ), วันที่ 2 ส.ค. เวลา 13.00 น. การประกวดนั่งบรรเลง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบจัดลำดับความสามารถ), วันที่ 3 ส.ค. เวลา การประกวดนั่งบรรเลง รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (รอบจัดลำดับความสามารถ)

วันที่ 4 ส.ค.เวลา 13.30 น. การประกวดวงดนตรีไทยร่วมสมัย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบชิงชนะเลิศ), การประกวดวงดนตรีไทยร่วมสมัย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (รอบชิงชนะเลิศ), วันที่ 5 ส.ค. เวลา การประกวดนั่งบรรเลง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบชิงชนะเลิศ), การประกวดนั่งบรรเลง รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (รอบชิงชนะเลิศ), วันที่ 6 ส.ค. เวลา14.00 น. การประกวดวงดรัมไลน์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบจัดลำดับความสามารถ), การประกวดวงดรัมไลน์ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (รอบจัดลำดับความสามารถ)

วันที่ 7 ส.ค. เวลา 13.30 น. การประกวดทีมคัลเลอร์การ์ด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบจัดลำดับความสามารถ), การประกวดทีมคัลเลอร์การ์ด รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (รอบจัดลำดับความสามารถ), วันที่ 8 ส.ค. เวลา 13.00 น. การประกวดการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทการประชันการตีกลอง (รอบชิงชนะเลิศ) และวันที่ 9 ส.ค. เวลา 12.30 น. การประกวดทีมคัลเลอร์การ์ด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบชิงชนะเลิศ), การประกวดทีมคัลเลอร์การ์ด รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (รอบชิงชนะเลิศ), การประกวดวงดรัมไลน์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบชิงชนะเลิศ) และการประกวดวงดรัมไลน์ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (รอบชิงชนะเลิศ)
Copyright © 2018. All rights reserved.