องค์กรยอดเยี่ยม! “ลากูน่าภูเก็ต” คว้ารางวัลพัฒนากีฬาจากกรมพละ

ลากูน่าภูเก็ต ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกาย (ประเภทองค์กร) ประจำปีงบประมาณ 2563 “เพชรตราทองพระพลบดี” ในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 86 ปีกรมพลศึกษา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

โดย กรมพลศึกษา พิจารณามอบรางวัลเพชรตราทองพระพลบดีประเภทองค์กรจำนวน 7 รางวัล และประเภทบุคคล 20 รางวัล จากการเปิดรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกายทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี 

ทั้งนี้ ลากูน่าภูเก็ต เป็นผู้รับรางวัลในประเภทองค์กรเพียงหนึ่งเดียวจากจังหวัดภูเก็ต

Copyright © 2018. All rights reserved.