ร่วมด้วยช่วยสู้วิกฤต! “มาดามแป้ง” ออกกรมธรรม์โควิด-19 คุ้มครองคนกีฬา

“มาดามแป้ง” CEO เมืองไทยประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองไวรัส COVID-19 แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบวงการกีฬาไทยและกีฬาโลก

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมืองไทยประกันภัย ในฐานะประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ซึ่งตามติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกแวดวงธุรกิจ รวมถึงในวงการกีฬาของไทย โดยเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตนเอง ในฐานะที่อยู่ในธุรกิจประกันภัยที่ช่วยแบ่งเบา เยียวยา คนกีฬาด้วยกัน

ทั้งนี้ จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ. เมืองไทยประกันภัย และ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ริเริ่มจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในระดับองค์กร ซึ่งเป็นองค์กีฬาระดับประเทศ เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดที่มีต่อเนื่อง ให้ความคุ้มครองพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของ กกท. จำนวน 1,571 คน อย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดให้กับองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเป็นขวัญกำลังใจต่อคนทำงานในแวดวงกีฬาในยามวิกฤตนี้

สำหรับกรมธรรม์นี้ ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่า เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะได้รับเงินทันที 50,000 บาท กรณีผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายจริงในวงเงิน 30,000 บาท รวมถึงยังมอบความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า อยู่ในภาวะโคม่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัส COVID-19 ให้ได้รับเงินสมทบเพิ่มอีก 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ปี

Copyright © 2018. All rights reserved.