พิษโควิด-19! เลื่อนจัดกีฬาคนพิการ “อาเซียนพาราเกมส์”

สหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน จัดการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) มีมติเลื่อนการแข่นขันคนพิการ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ที่จะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2563 ที่ ประเทศ ฟิลิปปินส์ ออกไปแข่งขันในระหว่าง วันที่ 3-9 ตุลาคม 2563 เนื่องสถานการณ์เนื่องจากการระบาดทั่วโลกของ COVID-19

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 63 ทาง สหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน (APSF) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ ฉุกเฉินผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อหารือเรื่องการกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ อาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 10 เนื่องด้วยสถานการณ์เนื่องจากการระบาดทั่วโลกของ COVID-19 ที่เลวร้ายลงซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี พลตรี โอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน เป็นประธานการประชุม พร้อม คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการพาราลิมปิก 10 ชาติอาเซียนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยในที่ประชุมมีมติออกมาอย่างเป็นเอกฉันให้เลื่อนการแข่งขันกีฬาคนพิการ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เดิมมีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2563 ไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2563 แทน โดยมีเงื่อนไขว่าการแพร่ระบาดของ Covid-19 อยู่ภายใต้การควบคุมและไม่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์อีกต่อไป

อย่างไรก็ดี ทางสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน จะมีการจัดประชุมอีกครั้งในปลายเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อประเมินสถานการณ์ของ Covid-19 เพื่อจะยืนยันและดำเนินการจัดการแข่งขันตามวันที่เสนอใหม่ ตามระเบียบของสหพันธ์ อย่างน้อย 60 วันก่อนเริ่มการแข่งขีนเพื่อให้เวลาสำหรับคณะกรรมการประสานงานเพื่อตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกของเกมและความพร้อมของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ทั้งนี้ทางสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน จะปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยงานด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยป้องกันการระบาดในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อปกป้องสุขภาพสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมแข่งขันทุกคน

Copyright © 2018. All rights reserved.