ไทยลีกชนะ! ส.บอล แจ้ง “นักกีฬา-บุคลากร” ยืนยันรับสิทธิ์ภายใน 25 มี.ค.นี้

สมาคมลูกหนังไทย แจ้ง นักฟุตบอลและบุคลากร ยืนยันสิทธิเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 ภายในวันที่ 25 มีนาคมนี้

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ประสานเรื่องการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นักฟุตบอลอาชีพ และบุคลากรกีฬาฟุตบอล จากผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เปิดให้นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา และในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ นักกีฬาอาชีพ, บุคลากรกีฬาอาชีพ, สมาคมกีฬาอาชีพ, สโมสรกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พ.ศ. 2563  ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

โดย นักกีฬาอาชีพ หรือ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับมาตรการช่วยเหลือ จะต้องมีสัญชาติไทย ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชนประจำที่มีรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการที่ยังประกอบกิจการอยู่ ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://1th.me/N3f2t )

ล่าสุด การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ประกาศรายชื่อ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ นักกีฬาอาชีพ https://1th.me/DG2jt และบุคลากรกีฬาอาชีพ https://1th.me/HwrfK

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ (กีฬาฟุตบอล) ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากผลกระทบดังกล่าว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด จะรวบรวมเอกสารจากสโมสรสมาชิก เพื่อส่งต่อให้กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับขั้นตอนการยืนยันสิทธิรับเงินช่วยเหลือ มีดังนี้

1. ดาวน์โหลด เอกสารหนังสือรับรองสิทธิ์การช่วยเหลือ สำหรับสโมสร  ได้ที่  https://1th.me/gUqg8

2. ดาวน์โหลด เอกสารหนังสือรับรองตนเอง บุคลากรกีฬาอาชีพ  ได้ที่ https://1th.me/nDLXc

3. หนังสือรับรองสิทธิ์การช่วยเหลือ สำหรับสโมสร พร้อมเอกสารแนบ / จ่าหน้าซอง “ขอยืนยันสิทธิรับเงินเยียวยา” กรุณานำส่งมาที่ บริษัท ไทยลีก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

4. หนังสือรับรองตนเอง บุคลากรกีฬาอาชีพ ที่ไม่มีสโมสรต้นสังกัด พร้อมเอกสารแนบ / จ่าหน้าซอง “ขอยืนยันสิทธิรับเงินเยียวยา” กรุณานำส่งมาที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 286 อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ทั้งนี้ หากไม่แจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564  ถือว่าไม่ประสงค์ยืนยันสิทธิดังกล่าว

สำหรับ นักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ ที่รับรองตนเอง/ไม่มีสโมสรต้นสังกัด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์โทร. 0-2011-7177 ต่อ 131 ( คุณกัญญภัส ) และหากมีข้อสงสัย เรื่องการพิจารณาสิทธิการช่วยเหลือ  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-186-7112 ต่อ  8511 ถึง  8513 และ 8085, 02-186-7112 ต่อ 8031 ถึง 8033
Copyright © 2018. All rights reserved.