“ประมุขบอลไทย” ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย, พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, ผู้บริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย, ผู้บริหารสมาคมกีฬาฯ, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

สำหรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพราะเป็นวันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาได้ก่อตั้งขึ้น โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ถือว่าวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย

Copyright © 2018. All rights reserved.