กทม. ฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชน​และ​สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อแก้ใขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบายของเชื่อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นภัยคุกคามทั้งในประเทศไทย และทั่วโลกในขณะนี้นั้น

พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภา กทม. และเป็นประธาน กก.วิสามัญ ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ขปัญหาสถานการณ์โควิด 19 ของสภา กทม.ได้ร่วมกับนางศิลปสวย​ ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. และสำนักอนามัย กทม. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ดำเนินการสนับสนุนการแก้ใขปัญหาโควิด 19 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาปากทอง ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ กทม. โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนภายใต้ชื่อ ปันสุขสู้ภัยโควิดเศรษฐกิจพัฒนา ซึ่งมีผู้ประสานงานเครือข่ายประกอบด้วย​ พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ,พล.อ.นพ.ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ,ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ และอีกหลายภาคส่วนร่วมกันดำเนินการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยจะมีการดำเนินการนำร่องใน 2 พื้นที่เขต ได้แก่​ เขตสาธร เขตวัฒนา และจะดำเนินการในพื้นที่ให้ครบทั้ง 50 เขตของ กทม.

โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ค.2564 ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชน และ​สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ซึ่งทำหน้าที่รายงานข่าวกีฬา และต้องใกล้ชิดกับประชาชน​ นักกีฬา​ และบุคลากรกีฬา ณ​ ศูนย์ฉีดวัคซีน เอสซีจี บางชื่อ โดยเครือข่ายปันสุขสู้ภัยโควิด เศรษฐกิจพัฒนา จะร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องต่อไป
Copyright © 2018. All rights reserved.