พร้อมใช้งาน! “บิ๊กเปา”มอบประกาศนียบัตร 294 ผู้ตัดสินใหม่

พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมและทดสอบผู้ตัดสินใหม่ รุ่นที่ 25 จำนวน 294 คน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย

การอบรมดังกล่าวใช้เวลาทั้งหมด 5 วัน ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2560 เพื่อทำการอบรมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะได้ผู้ตัดสินชั้น 3 และสามารถทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล ยูโร่ เค้ก ลีก (T4) หรือ ฟุตบอลในระดับเยาวชนทั่วไป ที่จัดโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และเมื่อปฎิบัติหน้าที่ครบตามข้อกำหนด จะมีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้นเป็นผู้ตัดสินชั้น 2

สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม จะได้รับเลือกเป็นผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และสามารถทำหน้าที่ผู้ตัดสินฟุตบอลตามที่สมาคมฯรองรับต่อไป

Copyright © 2018. All rights reserved.