วิ่งเซนต์คาเบรียลแน่นมอบ 2.6 ล้านตั้งกองทุนดูแลครู

นักวิ่งกว่า 4 พันคน ทั้งศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนร่วม ร่วมการแข่งขันวิ่งโรงเรียนเซนต์คาเบรียล “SG RUN FOR OUR TEACHERS 2017” ครั้งแรกรวมรายได้ทั้งสิ้น 2,635,400 บาท โดยทั้งหมดจะตั้งเป็นกองทุนดูแลครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียลต่อไป ที่โรงเรียนเซนคาเบียล เมื่อ 1 ต.ค.60

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมกับผู้สนับสนุน อาทิ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์, บริษัท ปตท.จำกัด, ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “SG RUN FOR OUR TEACHERS 2017” เป็นครั้งแรก โดยเป็นกิจกรรมที่รวมตัวของสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และศิษย์ปัจจุบันได้เห็นถึงความกลมเกลียวเหนียวแน่นและสายสัมพันธ์ ในงานมีนักวิ่งกว่า 4 พันคน ร่วมกิจกรรม รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,635,400 บาท โดยทั้งหมดจะตั้งเป็นกองทุนดูแลครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียลต่อไป

ด้านผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภท 12 กม. ชาย ที่ 1 ธนิตย์ เชียรจรัสวงศ์ 53.08 นาที, ที่ 2 ภารินทร์ ไกรระวี 56.37 นาที, ที่ 3 ยุทธนา ม้ามณีแดง 56.42 นาที, ที่ 4 มงคล ทรงวัชราภรณ์ 56.49 นาที, ที่ 5 ภัฏฏิ พร้อมเชือแก้ว 56.50 นาที, ประเภท 12 กม. หญิง ที่ 1 นิตยา จนะกรณ์ 1.01.43 ชม., ที่ 2 ณิชากร ฉำเอี่ยม 1.04.08 ชม., ที่ 3 นาง ซันคำ 1.04.21 ชม., ประเภท 6 กม. ชาย ที่ 1 วัฒนพงศ์ กิจจานุถิตต์พงษ์ 30.08 นาที, ที่ 2 นิธิกร ติรการุณ 30.09 นาที, ที่ 3 สมชาย ยงศิริ 31.24 นาที, ประเภท 6 กม. หญิง ที่ 1 ปัณฑิตา วงศ์พนากิจ 35.47 นาที, ที่ 2 ชวนพิศ มายี 35.48 นาที, ที่ 3 พรพรรณ พิสุธิกูล 42.05 นาที

Copyright © 2018. All rights reserved.