‘AC V RUN’ งานวิ่งครั้งแรกของชาวอัสสัมชัญ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่ง “เอซี วี รัน” (AC V RUN : RUN TO OUR HOME) โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก จากการรวมตัวของศิษย์เก่าในนาม เอซี วี รัน ทีม (AC V RUN TEAM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนหารายได้สนับสนุนกองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเป็นของขวัญให้กับคุณครูปัจจุบันที่เสียสละทุ่มเทในการสอนนักเรียน และแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวทิตาต่อคุณครูของโรงเรียนอัสสัมชัญ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ จำนวน 1,045,916 บาท

การวิ่ง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ 10.5 กิโลเมตร และระยะ 4 กิโลเมตร ประเภทการแข่งขันชาย และหญิง อายุ 19 ปี อายุ 20-39 ปี อายุ 40-49 ปี และ 50 ปี ขึ้นไป โดยมี ผู้ร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 2,300 คน  โดยเส้นทางวิ่ง 10.5 กิโลเมตร ออกสตาร์ท เวลา 05.30 น. เริ่มต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจริญกรุง เลี้ยวซ้ายแยกโรงพยาบาลเลิศสิน เข้าสู่ถนนสีลม เลี้ยวขวาแยกมเหสักข์ ผ่านหน้า สถานีตำรวจยานนาวา เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาทร วิ่งตรงเส้นถนนสาทร เลี้ยวซ้ายเข้าทางสวนลุมพินี ตรงมาเลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิต พระรา 1 แล้วเลี้ยวซ้ายถนนราชดำริ ตรงมาสู่ถนนสีลม เลี้ยวขวาแยกนราธิวาส ตรงมาแล้วซ้ายเข้าสู่ถนนสุรวงศ์ วิ่งตามถนนสุรวงค์ ตรงมาถึงแยกที่ตัดถนนเจริญกรุง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญกรุง มาเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

ส่วนเส้นทางวิ่ง 4 กิโลเมตร ออกสตาร์ท เวลา 05.45 น. เริ่มต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจริญกรุง เลี้ยวซ้ายแยก โรงพยาบาลเลิศสิน เข้าสู่ถนนสีลม เลี้ยวขวาแยกมเหสักข์ ผ่านหน้า สถานีตำรวจยานนาวา เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาทร จากนั้นมาเลี้ยวซ้ายแยกนราธิวาส วิ่งตรงผ่านแยกสีลม แล้วเลี้ยวซ้ายแยกสุรวงค์ วิ่งตรงเส้นถนนสุรวงค์ จนถึงแยกตัดถนนเจริญกรุง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญกรุง มาเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

Copyright © 2018. All rights reserved.