‘เอสโซ่’ มอบรอยยิ้มสู่สังคมปรับปรุงห้องสมุดให้น้องโรงเรียนวไลย

 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการกลั่นและค้าน้ำมันครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งนอกจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงแล้ว ยังเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดบริษัท เอสโซ่ฯ สโมสรพนักงาน เอสโซ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนรวม 270,000 บาท ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับน้องๆโรงเรียน วไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบ เพื่อเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัยและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนควบคู่กันไป
 
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ) กล่าวว่า “ครั้งนี้เรามาปรับปรุงห้องสมุดให้ดีขึ้น แล้วก็รวบรวมเอาห้องสือชีวะประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเข้ามาเอาไว้ในห้องสมุดแห่งนี้ ร่วมถึงเราได้มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอีก 10 เครื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนของโรงเรียนวไลยเนี่ยมีโอกาสได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม แล้วก็เปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนนะครับ” 
 
“คือเรามองว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของเด็กโดยเฉพาะในประเทศเราเนี่ย ถ้าเด็กๆ มีการศึกษาที่ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าเด็กๆได้รับการศึกษาที่ดีเด็กๆได้รับการศึกษาที่เหมาะสม การพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ”
 
สำหรับโรงเรียนวไลย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2507 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2556 โดยปัจจุบันมีนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 รวม 165 คน
 
นายประเทือง มัททวีวงศ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวไลย) กล่าวว่า “ครับกระผมก็ในนามของคณะครู นักเรียน แล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษานะครับ ต้องขอกราบขอบพระคุณทางบริษัทเอสโซ่นะครับที่ได้สร้างห้องสมุดแล้วก็มอบหนังสือนะครับ แล้วก็มีโน้ตบุ๊คนะครับ 10 เครื่องให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนวไลยของเรา แล้วก็จะนำนักเรียนนะครับทั้งหมดมาใช้ในห้องสมุด ก็คิดว่าเพื่อที่จะสร้างคนดีให้กับสังคมนะครับ ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่ 9 ต่อไป”
 
นอกจากนี้บริษัท เอสโซ่ฯ ยังได้นำคาราวานวิทยาศาสตร์มาจัดแสดง เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้จากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน นับเป็นโครงการที่มอบรอยยิ้มสู่สังคมและนำสิ่งดีๆ มอบให้แก่เด็กเยาวชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
Copyright © 2018. All rights reserved.